create your own site

MANON CLEMENT

Voor (textiel)kunstenaar Manon Clement zijn beeld, woord en textiel, steeds met elkaar verbonden. Ze beschouwt textiel als een bewaardoos voor woorden, als een platform waar deze een plaats krijgen. En evenzo een beeld worden. Dusdanig ontspinnen letters op het textielcanvas, en creëren ze een betekenis en een context, evenals textiel.

Woorden zijn soms datumloos, vergankelijk en de draagwijdte quasi nihil. Met het textiel als substraat komen ze tot leven en vormen ze betekenis en tegelijkertijd ook context. Textiel en woord zijn ontegensprekelijk verbonden.

Door woorden op textiel te plaatsen – letterlijk te verweven - ontwikkelen ze tastbaar, kunnen ze niet ontsnappen en komt de ambigue betekenis ervan terug. Ze ontpoppen zich als het ware tot een textiele bewaardoos. Ze worden vermaterialiseerd met het oog op de eeuwigheid. Textiel en letters fungeren als een onafhankelijke wereld en dansen samen tot kunst. Haar tactiele talige wenken bevragen én erkennen de gevisualiseerde woorden. Zo ook het woord ‘you’ waartoe we ons verhouden.

In haar creatieproces, beoogt Clement om de spanningsboog tussen woord en materie in de spots te zetten. Hoe kunnen deze hun betekenis grijpen en uitbreken in de verschillende contexten waar het kunstwerk wordt gepresenteerd? Waar wordt welke betekenis gegenereerd? Waar dialogeren de textielwerken met de toeschouwers die ook met de taal verbinding zoeken?

Tekst geschreven door Hilde Van Canneyt

Foto genomen door Gert Jan van Rooij


contact:  manon-clement@outlook.com                                                                                                                                                
© Copyright 2019 Manon Clement- All Rights Reserved